Spökskrivning vid vetenskaplig publicering
Rapport, 2010

Rapporten anknyter till ett seminarium vid Chalmers med professor Tore Scherstén som huvudtalare. Länk till ett intervjubaserat radioinslag efter seminariet ges nedan. Spökskrivning har etablerats särskilt inom läkemedelsområdet. Forskande företag eller anlitade kommunikationsföretag tar fram underlag och skriver artiklar. Välrenommerade forskare engageras sedan som författare utan att företagens medverkan framgår. Olika former av dold styrning diskuterades och möjligheter till förebyggande insatser tas upp.

aktörer

integritet

etik

forskning

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06