Bilavgaser i fordon och gatumiljö
Rapport, 1979

Avgaskoncentrationerna inuti bilar är mycket högre än vid sidan av trafiken där luftföroreningar traditionellt mäts. Ju närmare avgasströmmen från framförvarande fordon en bil ligger desto högre blir halterna. Ett ökat bilavstånd särskilt i bilköer ger därför sänkta koncentrationer. Expositionen för bensinavgaser i bussar och spårvagnar är mindre än hälften av den i taxibilar men ändå hög jämfört med andra tätortsmiljöer. Stora förbättringar kan åstadkommas genom ett ökat avstånd vid hållplatserna till bilköer och biltrafik. Spårvagnar är överlägsna bilar och dieselbussar ur avgassynpunkt.

exposition

taxibilar

bensen

analyser

hälsorisker

dieselbussar

fordonsavgaser

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-06