Kolväten från bilavgaser vid Birkagården i Stockholm
Rapport, 1980

Höga halter av kolväten från bensinavgaser påvisades i luften vid Birkagården där många barn vistas. Jämförande mätningar gjordes för andra trafikmiljöer i Stockholm. Hälsoeffekter och möjliga åtgärder diskuteras. Rapporten utgjorde en del av underlaget vid den uppmärksammade rättegången om miljön vid Birkagården.

toluen

trafikmiljö

luftföroreningar

xylen

hälsoeffekter

trafikplanering

bensen

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06