Vår onödiga EXPOSITION FÖR BILAVGASER
Rapport, 1981

Rapporten till Byggforskningsrådet visar hur trafikplanering effektivt kan minska de flestas exponering för bilavgaser. En grundprincip är att planera närmiljöer för ökat avstånd mellan avgasrör och människor. Specifikt belyses exposition för cyklister och gångtrafikanter samt exposition inuti bilar och andra fordon. Rapporten visar på kortsiktiga och långsiktiga konkreta möjligheter att minska avgasexposition utomhus, inomhus och i fordon.

gågator

luftföroreningar

skolor

trafikplanering

hållplatser

cykelbanor

bilköer

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06