Kolväten från SAAB i Trollhättan
Rapport, 1981

Mycket höga halter av lösningsmedel påvisades intill SAAB:s bilfabrik med dess lackering av bilar. Dominerande ämnen var xylen, etylacetat och butylacetat. Typiska proportioner bestämdes för ett stort antal kolväten. Jämförelser gjordes med kolväten i regional luft och i trafikmiljöers luft. I vindriktningen kunde kolväten från SAAB påvisas på kilometeravstånd inne i Trollhättan.

lösningsmedel

utsläpp

provtagning

xylen

gaskromatografi

bilindustri

estrar

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06