Luften i Göteborg - miljöhistoria
Rapport, 2004

Kolväten och andra luftföroreningar från trafik och industri blev dominerande miljöfrågor i Göteborg och Västsverige under hela 1980-talet. Denna personliga miljöhistoria belyser hur specifika mätningar i välkända trafikmiljöer bidrog till att lyfta fram och klara ut centrala problem.

historik

mätningar

rapporter

media

luftföroreningar

trafikmiljö

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Medie- och kommunikationsvetenskap

Miljövetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06