Volvo i Uddevalla - miljöhistoria
Rapport, 2004

Rapporten "Från kolväteutsläpp till skogsskador" bidrog till att Volvos etablering i Uddevalla blev en stor miljöfråga. Denna personliga miljöhistoria beskriver vad som hände med koncessionsnämndens offentliga sammanträde som kulmen. Uppmärksamheten ledde till att kopplingen mellan kolväteutsläpp och skogsskador via marknära ozon och andra fotooxidanter snabbt blev allmänt erkänd i Sverige.

skogsskador

bilfabrik

marknära ozon

utredningar

xylen

lösningsmedel

historik

media

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Medie- och kommunikationsvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06