Trädkramare mot Motorväg - miljöhistoria
Rapport, 2004

Omfattande protester mot bygget av en motorväg förbi Stenungsund mot Uddevalla fokuserade på kopplingen mellan biltrafik och skogsskador och etablerade begreppet trädkramare. Rapporten "Petrokemi + Motorväg" visade på bildning av skogsskadande fotooxidanter från petrokemins stora utsläpp av reaktiva kolväten i Stenungsund. Avgaser från en motorväg skulle därför förvärra skogsskadeläget särskilt i just denna västsvenska region.

miljö

bilavgaser

fotooxidanter

media

skogsskador

kolväten

luftföroreningar

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06