Rings of PDE-preserving operators on nuclearly entire functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

bounded type

Författare

Henrik Petersson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Studia Mathematica

0039-3223 (ISSN)

Vol. 163 3 217-229

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06