On operators on polynomials preserving real-rootedness and the Neggers-Stanley conjecture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Petter Brändén

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Journal of Algebraic Combinatorics

0925-9899 (ISSN) 1572-9192 (eISSN)

Vol. 20 119-130

Ämneskategorier

Matematik