Linear recurrences and Chebyshev polynomials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Sergey Kitaev

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Fibonacci Quarterly

0015-0517 (ISSN)

Vol. 43 3 256-261

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07