Kolvätehalter i luft vid bensinstationer
Rapport, 1987

Återföring av bensinångor installerades först i Europa vid ett par bensinstationer i Göteborg. Detta följdes upp av mätningar som redovisas i denna rapport. Ett tjugotal bestämningar av kolvätehalter i luft, vid bensinpumpar under pågående biltankning, gjordes under senvåren 1987. Resultaten visar att halterna av bensinångor vid tankning på bensinstationer med återföringssystem endast var 1-10 % av halterna vid konventionella stationer. Kolvätehalterna vid bensinpumpar under tak tenderar att vara högre än vid fristående pumpar, på grund av sämre luftomblandning.

bensin

analys

bensen

exponering

kolväten

butan

bilister

provtagning

bilister

tankning

Författare

Pia M Berglund

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07