Alkener i bensinångor
Rapport, 1988

Alkener är en grupp av kolväten som medför speciella och i Sverige delvis förbisedda miljö- och hälsorisker. De är fotokemiskt reaktiva och metaboliseras till epoxider. Förekomsten av tio alkener med 4-5 kolatomer bestämdes i bensinångor vid tankning. Två olika analyssystem användes parallellt. Totalt innehöll bensinångorna mer än 10 % alkener.

tankning

gaskromatografi

pentener

exposition

olefiner

bensin

provtagning

butener

Författare

Pia M Berglund

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07