Verksamheten vid KEMISK MILJÖVETENSKAP
Rapport, 2010

Kemisk Miljövetenskap blev 1986 den första självständiga helt miljövetenskapliga avdelningen på Chalmers med bl a egen forskarutbildning. Rapporten dokumenterar forskning och samverkan främst under perioden 1980-2000 då miljöns betydelse efterhand blev allmänt accepterad i näringsliv och samhälle. Rapporten listar forskarexamina, internationellt publicerade artiklar, projektrapporter, examensarbeten och några tidiga temadagar.

livscykelanalys

luftföroreningar

kemi

analys

miljö

produkter

fjärrvärme

miljögifter

Redaktör

Olle Jerker Ramnäs

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07