Bensinångor vid mackar - miljöhistoria
Rapport, 2004

Återföring av bensinångor vid tankning introducerades först i Europa vid ett par bensinstationer i Göteborg. Denna personliga miljöhistoria belyser hur mätningar av kolväten vid mackar bidrog till att återföring relativt snabbt infördes generellt.

kolväten

hälsa

miljö

bensen

alkener

bensin

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08