Terpener från skogsindustrin kan orsaka skogsskador
Rapport, 1989

Utsläpp av terpener från skogsindustrier orsakar under sommarhalvåret bildning av ozon och andra skogsskadande fotooxidanter. Kustlokalisering och massaindustriernas utsläpp av klorgas och kväveoxider förvärrar effekten. Norra Halland och södra Värmland är exempel på områden som uppvisar skogsskador inom några mil från stora massaindustrier. Vid avverkning av barrskog frigörs terpener som i kombination med avgaser från motorsågar, skogsmaskiner och transportfordon kan ge lokalt ökade halter av fotooxidanter.

ozon

kolväten

avverkning

emissioner

massabruk

skogsbruk

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Skogsvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07