Terpener och fotooxidanter från cellulosaindustrier
Rapport, 1989

Ett tiotal monoterpener har studerats i luft i vindriktningen från massaindustrier. Prover har tagits i fält med personburen utrustning och analyserats på laboratorium med gaskromatografisk metodik. Tall och gran ger skilda karakteristiska terpenprofiler som framgår av kromatogram och resultattabeller. Utsläppsplymernas atmosfärkemi beskrivs med utgångspunkt från resultaten och från vetenskaplig litteratur. De bicykliska monoterpenerna ger via reaktioner med OH-radikalen och/eller ozon en snabb bildning av fotooxidanter inom loppet av ett par timmar. Flera andra terpener reagerar ännu mycket snabbare med ozon.

sulfitbruk

monoterpener

miljöskydd

sulfatbruk

atmosfärkemi

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07