Gaskraft stoppad i Varberg
Rapport, 2004

Ett stort gaskraftverk planerades i Varberg som ett led i en förändrad energipolitik. En miljökonsekvensstudie från Chalmers visade på att stora utsläpp av kväveoxider och koldioxid skulle hota utrymmet för miljöpåverkan från trafik och industrier som Värö Bruk. Omfattande kritik ledde till att planerna på kraftverket drogs tillbaka.

miljö

koldioxid

energipolitik

gaskraftverk

Vattenfall

skog

Ringhals

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08