LDA measurements of jets in crossflow for effusion cooling applications
Kapitel i bok, 2002

Författare

Bernhard Gustafsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06