LDA measurements of jets in crossflow for effusion cooling applications
Kapitel i bok, 2002

Författare

Bernhard Gustafsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Laser techniques for fluid mechanics. Selected papers from the 10th International symposium Lisbon, Portugal July 10-13, 2000.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13