Chalmers fakultetsklubb - seminarier och debatt
Rapport, 2010

Rapporten ger program för och korta referat av seminarier ordnade av fakultetsklubben vid Chalmers, oftast i samverkan med fakultetsrådet. Ett arrangemang om nya former för vetenskaplig publicering följdes upp av en föreläsning om spökskrivning och en guide för öppen nätpublicering. Språkpolicy inom högskolan är aktuell mot bakgrund av svenskans trängda ställning gentemot engelskan. Villkoren för seniorer är aktuella mot bakgrund av den ökande betydelsen av äldre akademikers insatser. Klimatfrågan påverkar forskning och utbildning vid Chalmers och granskades tidigt via en debatt och senare av en känd kritisk gästföreläsare med rötter på Chalmers.

kritisk granskning

seniorer

klimat

språk

vetenskap

publicering

Redaktör

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06