Navigating in Heterogeneity: Architectural thinking as research
Kapitel i bok, 2010

research by design

architecture

design thinking

practice based research

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9780415697941

Mer information

Skapat

2017-10-07