Navigating in Heterogeneity: Architectural thinking as research
Kapitel i bok, 2010

research by design

architecture

design thinking

practice based research

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

The Routledge Companion to Research the Arts. London & New York, Routledge

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9780415697941

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13