Navigating in Heterogeneity: Architectural thinking as research
Kapitel i bok, 2010

research by design

architecture

design thinking

practice based research

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Produktion

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9780415697941