Data transmission system and method [Patent application]
Patentansökan, 2010

Uppfinnare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Martin E Sjödin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

PCT/EP2010/066454

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15