Curves and coherent Prufer rings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Henri Lombardi

Claude Quitte

Journal of Symbolic Computation

0747-7171 (ISSN) 1095-855X (eISSN)

Vol. 45 12 1378-1390

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.jsc.2010.06.016

Mer information

Skapat

2017-10-10