Bilder och bildspråk vid vetenskaplig publicering på nätet
Rapport, 2011

Fritt tillgänglig vetenskaplig publicering på nätet direkt från universitet och högskolor expanderar nu snabbt. Foton tagna med digitalkamera kan enkelt ge högre kvalitet vid nätpublicering. En tidskrift minimerar antalet bilder av kostnadsskäl. En nätversion av en artikel kan därför göras bättre och mer attraktiv med hjälp av fler bilder. Det gäller dock att ta hänsyn till att bildspråk ofta är mer mångtydigt än skriftspråk.

färgfoton

illustrationer

attraktiv presentation av forskning

digitala bilder

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07