Fri vetenskaplig publicering på nätet direkt från universitet och högskolor
Rapport, 2011

De många och viktiga förtjänsterna med den snabbt expanderande nätpubliceringen direkt från forskarens eget universitet lyfts fram. Viktigast är kanske att kreativ och kritisk forskning inte stoppas av den traditionella tidskriftspubliceringens spärrar och styrningar. Till detta kommer en rad principiella och konkreta fördelar som diskuteras kortfattat och listas för överblick.

flexibilitet

forskning

tillgänglighet

frihet

kvalitet

nätpublicering

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07