Antioxidanter
Bok, 2011

Antioxidanter från väl vald kost ger ett viktigt förebyggande skydd mot cancer, ateroskleros, autoimmunitet och förtida åldrande. Biokemiska skyddsmekanismer beskrivs med särskilt fokus på karotenoider och flavonoider. De första avsnitten är inriktade på biokemisk förståelse av antioxidanters betydelse medan de senare ger mer konkret information om källor till antioxidanter. Boken ger biokemiskt förankrade råd om bra kombinationer av frukt och grönt och andra livsmedel för ett starkt antioxidantskydd. De nio separata avsnitten utgörs av rapporter för Cancer- och Allergifonden.

oxidativ stress

frukt

grönsaker

lipidperoxidation

hälsoskydd

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Livsmedelsvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06