Biokemi och motmedel vid inflammationer
Rapport, 2011

Numera ses inflammationer alltmer som centrala inte bara vid infektioner, allergier, vävnadsskador och autoimmunitet utan även för uppkomst av cancer och ateroskleros. Rapporten belyser möjligheter att motverka inflammatoriska hälsoproblem mot bakgrund av kroppens egna system för biokemisk reglering. Kemiska strukturer och verkningsmekanismer för olika antiinflammatoriska medel förklaras och jämförs.

antiinflammatoriska medel

kortisol

immunförsvar

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Farmaceutisk vetenskap

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06