Cardiovascular impact of Sugar and Fat
Rapport, 2011

Sugar increases blood glucose and glycosylation of LDL and other lipoproteins. Omega-6 fatty acids are enriched in LDL and sensitive to lipid peroxidation. Glycosylated and peroxidized LDL initiates atherosclerosis. Soft drinks and Becel margarines are discussed as harmful sources of sugar and omega-6 fat. Artificial lowering of blood cholesterol by phytosterols or statin drugs is questioned.

arteriosclerosis

lipoproteins

omega-3

cholesterol

sucrose

glucose

antioxidants

linoleic acid

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07