Kemisk Miljövetenskap under 25 år
Rapport, 2011

Den 1 oktober 1986 bildades Kemisk Miljövetenskap som första avdelning vid Chalmers med miljövetenskap som huvudinriktning och med helt självständig grundutbildning och forskarutbildning. Rapporten ger en översikt av den forskning som bedrivits sedan dess av tio doktorer och ytterligare tre licentiater i kemisk miljövetenskap med Olle Ramnäs och Göran Petersson som handledare. Länkar ges till publicerade artiklar för varje forskare.

publikationer

forskning

miljöteknik

miljökemi

historik

Författare

Olle Jerker Ramnäs

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08