Sötningsmedlet Sukralos
Rapport, 2005

- Sukralos är ett naturfrämmande klororganiskt ämne som nu introduceras som sötningsmedel i ketchup från Felix och yoghurt från Arla. - Detta går helt på tvärs mot miljöorganisationers, myndigheters och kommuners arbete under decennier för avveckling av klororganiska ämnen. - Det är också oförenligt med försiktighetsprincipen och med riksdagens miljömål Giftfri Miljö som siktar till minimering av naturfrämmande ämnen.

sötningsmedel

livsmedel

yoghurt

ketchup

miljögifter

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08