Experimental Study of Nonlinear Instability of Straight and Swept Wing Boundary Layers and Methods of Instability Control
Doktorsavhandling, 2011

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Novosibirsk
Opponent: Berdnikov V.S., Semenov N.V., Isaev S.A.

Författare

Valery Chernoray

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Novosibirsk

Opponent: Berdnikov V.S., Semenov N.V., Isaev S.A.

Mer information

Skapat

2017-10-10