Granitoid magmatism and crustal evolution in the Southwest Baltic Shield.
Paper i proceeding, 1995

SW Sweden

evolution

crust

Författare

D.P.F. Derbyshire

T-S. Brewer

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

K.-I. Åhäll

U.S. Geological Survey Circ.

Vol. 112 39-40

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06