Frikoppla Klimat och Miljö från Koldioxid
Rapport, 2008

Artikeln klargjorde tidigt att enorma insatser mot utsläpp av koldioxid endast marginellt påverkar global temperatur. Ogrundade hotbilder om flera graders höjning vid fortsatta utsläpp hotar förtroendet för all miljövetenskap.

växthuseffekten

global uppvärmning

miljömål

klimatfrågan

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Miljövetenskap