Miljö i Sverige under 50 år
Rapport, 2012

Den svenska naturvetenskapliga miljöhistorien återges i form av valda mediala problem som följt slag i slag under ett halvt sekel. Media har ofta förstärkt dominansen av en fråga i taget. Långsiktigt framstår giftfri miljö, biologisk mångfald och kost för hälsa som övergripande mål.

livsmiljö

miljömål

miljöhistoria

miljövetenskap

ekotoxikologi

miljögifter

hälsa

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07