An evaluation of the BCC/RCG-WG’s performance in simulating daily non-precipitation variables in China
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Y. Liao

L. Liu

Deliang Chen

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Göteborgs universitet

Yun Xie

Acta Meteorologica Sinica

0894-0525 (ISSN)

Vol. 69 310-319

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap