Teoretisk undersökning av förloppet i en fallkammare för bestämmning av ett oljemunstyckes droppspektrum
Rapport, 1965

Författare

Jan Hjort

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06