Fruktos och Socker
Rapport, 2012

Vanligt socker, sackaros, spjälkas till lika delar fruktos och glukos och dominerar svenskars upptag av fruktos. Fruktos fångas upp i levern och omsätts där efter behov till glukos och glykogen eller till fettsyror. Människan är väl anpassad till hälsoriktiga frukter och bär med fruktos. Högt blodsocker bakom övervikt och diabetes orsakas inte av fruktos utan av glukos från främst sackaros och stärkelse.

metabolism

bär

frukt

GI

kolhydrater

sötsaker

VLDL

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-07