A Wearable Digital Master Hearng Aid with Transient Reduction Software
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Anders Gingsjö

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap