Effektivisering av materialförsörjning hos Volvo bussar Säffle - en studie av hur Lean Production kan förbättra materialleverans och presentation i en frontmodulscell
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Christoffer Geijer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Thomas Nilsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Jakob Lundberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Daniel Werner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Jesper Johansson Wallén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Mikael Lakso

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation: TEKX04-12-17

Mer information

Skapat

2017-10-08