RING TEST OF AN EMBRYO-LARVAL TOXICITY TEST WITH ZEBRAFISH (BRACHYDANIO-RERIO) USING CHROMIUM AND ZINC AS TOXICANTS
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

embro

Cr

Zn

egg

Brachydanio

larvae

zebrafish

ring test standardization

Danio

toxicity

Författare

Göran Dave

Göteborgs universitet

B Damgaard

M Grande

JE Martelin

B Rosander

Matematiska institutionen

Göteborgs universitet

T Viktor

Environmental Toxicology and Chemistry

0730-7268 (ISSN)

Vol. 6 61-71

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi