Importance of Water Composition for Prevention of Internal Copper and Iron corrosion
Doktorsavhandling, 1989

Författare

Eva Lind Johansson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 723

Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / : 8

Mer information

Skapat

2017-10-06