Barrier-Type Breakwaters - Transmission, Reflection and Forces
Doktorsavhandling, 1989

Författare

Mickey Johansson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A: 19

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 703

Mer information

Skapat

2017-10-06