Settling of Activated Sludge - A Study of Limiting Factors and Dynamic Response
Licentiatavhandling, 1985

Författare

Douglas J. Lumley

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06