Design for Survival Onboard” WP8. Passenger and Crew Survival
Rapport, 2007

Författare

Elena Tsychkova

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Monica Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06