Design for Survival Onboard” WP8. Passenger and Crew Survival
Rapport, 2007

Författare

Elena Tsychkova

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Monica Andersson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik