Large Eddy Simulation of Heat Transfer in Boundary Layer and Backstep Flow Using PANS
Paper i proceeding, 2012

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Turbulence, Heat and Mass Transfer 7, Hanjalic, Y. Nagano, D. Borello and S. Jakirlic (Editors), Begell House, Inc.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08