Application of the Shockley–Ramo theorem on the grid inefficiency of Frisch grid ionization chambers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Ionization chamber

Shockley–Ramo theorem

Frisch grid

Grid inefficiency

Författare

A. Göök

F. -J. Hambsch

Andreas Oberstedt

Chalmers, Teknisk fysik, Subatomär fysik

S. Oberstedt

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment

0168-9002 (ISSN)

Vol. 664 1 289--293-

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Subatomär fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1016/j.nima.2011.10.052

Mer information

Skapat

2017-10-07