Dynamics of the spin transition in the adsorption of hydrogen atoms on metals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

D. M. Bird

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

J. R. Trail

Surface Science

Vol. 566 761-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06