Learning in Technology: A Design Theoretical Approach to Architecture Education
Kapitel i bok, 2005

Författare

Jan-Åke Granath

Chalmers, Arkitektur

Technology Education New Perspectives / Lindström, Lars

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13