Concepto ? Ett verktyg för dialog I tidiga skeden
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Jan-Åke Granath

Chalmers, Arkitektur

Fastighetsnytt

Ämneskategorier

Husbyggnad