Concepto ? Ett verktyg för dialog I tidiga skeden
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Jan-Åke Granath

Chalmers, Arkitektur

Fastighetsnytt

2

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06