Tillgänglighetsvillkor i svenska städer, TVISS : GIS-metod som beaktar säkerhet, trygghet och bekvämlighet för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning vid förflyttningar i verkliga nät för gång, cykel, buss och bil
Rapport, 2004

Infrastruktur Sverige

Kommunikationer Sverige

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06